Bazı yeni 4-tiyazolidonların sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar , M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, SAĞLIK 1998/62, Proje Yöneticisi,14.10.1998-Ekim 1999.

2-(4-Fluorofenil)-3-{[4-(4-metoksibenzoilamino)benzoil]amino}-4-tiyazolidon’un metabolizma çalışmaları Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, HEA-086 /131200, Proje Yöneticisi, 2000-2002.

Diflunisal hidrazit-hidrazonların üzerinden türeyen 4-tiyazolidonların sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları, M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, HEA-DYD-052 / 051201 ve SAĞ-YY-010/020103, Proje Yöneticisi 2001.

2-Fenoksi-4-nitrometansülfonanilid’in in vivo metabolizması. TÜBİTAK Alt yapı destekleme projesi, SBAG-AYD-367 (101S243 kodlu proje), Proje Yöneticisi 2002-2003.

Diflunisal’den hareketle yeni hidrazit-hidrazonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması  M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, HEA-051 /050901. Proje Yöneticisi, 2001-2003.

Bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve yapı-aktivite çalışmaları. Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YY.010 / 020103, Proje Yöneticisi 07.01.2003-07.01.2004.

2-Fenoksi-4-nitrosülfonanilid üzerinden türeyen yeni kenetlenme ve siklizasyon ürünleri. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ-YYP-100105-0017, Proje Yöneticisi ,10.02.2005-10.02.2006.

2-Fenoksi-4-nitrosülfonanilid üzerinden türeyen yeni tiyoürelerin sentezi ve biyolojik etkileri Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YYP.130206 / 0002, Proje Yöneticisi ,20.03.2006-20.03.2007.

4-Aminobenzoik asit hidrazonlarından türeyen yeni tiyoürelerin sentezi ve biyolojik etkileri, SAĞ.YYP.290506 – 0097, Proje Yöneticisi, 29.05.2006-29.05.2007

2-(2-fluoro-4-bifenilil) propionik asitten türeyen heterosiklik bileşiklerin sentezi ve biyolojik etkileri” Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.BGS.120707 / 0141, Proje Yöneticisi,12.07.2007-12.07.2008

NS5B Polimeraz inhibitörü ve antikanser etki göstermesi muhtemel çeşitli heterosikilk bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, SBAG-HYD-339 (108S257 kodlu proje), Proje Yöneticisi 15.01.2009-15.01.2010

Sülfonamit ve hidrazit üzerinden türeyen heterosiklik bileşiklerin sentezi ve Biyolojik Etkileri M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.A.310510 / 0175, Proje Yöneticisi,

3105.2010-31.05,2012 Hepatit-C NS5B polimeraz  inhibitörü ve antikanser etki göstermesi olası yeni diflunisal türevlerinin sentezi TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, (112S013 kodlu proje), Proje Yöneticisi 15.04.2012-15.04.2013

Tolmetin üzerinden hidrazit-hidrazonların sentezi ve biyolojik etkileri M.Ü.Bilimsel AraştırmaProjeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-YLP-161111-0297-,Proje Yöneticisi, 16.11.201116.11.2013.

Tolmetin üzerinden tiyosemikarbazitlerin sentezi ve yapı aydınlatılması. M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-YLP-100914-0318,Proje Yöneticisi, 10.09.2014-10.09.2016.

Antikanser etki göstermesi olası etodolak üzerinden tiyoeter bileşiklerinin sentezi M.Ü.Bilimsel AraştırmaProjeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-DRP-04122013-0451-,Proje Yöneticisi, 04.12.2013-04.12.2015

Antikanser Etki Göstermesi Olasi Diflunisal Tiyosemikarbazit Ve 1,2,4-Triazol-3-Tiyon Bileşiklerinin Sentezi TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, (114S966 kodlu proje), Proje Yöneticisi 01.12.2014-01.12.2015

1.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK-1), SAG-L-250416-0167, 25.04.2016-25.10.2016.

Etodolak tiyoeter bileşiklerinin sentezi ve yapı aydınlatılması, SAG-P-100216-0043, 10.02.2016-10.02.2017

2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK-1), SAG-L-110618-0293, 11.06.2018-11.12.2018

TÜBİTAK 1003-215S009 numaralı “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi”

TÜSEP -4235 numaralı” Meme Kanseri Tedavisine Yönelik Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi”

Sübstitüe arildiazonyum tuzlarının etilasetoasetat’la kenetlenme ürünleri ve bunlardan oluşan 2-pirazolin -5-on türevlerinin sentezi ve spektral verileri TÜBİTAK Alt yapı destekleme projesi, TBAG-AY / 72, (Doktora Tezim) 15.07.1995-14.07.1999.

Bazı yeni 1,2,4-triazollerin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar.Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-17,  1996-1997.

N-(4-Klorobenzil)-N’-benzoil hidrazin’in in vitro mikrozomal metabolizması. Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-102, 1999-2000.

Bazı yeni antitüberküler etki göstermesi muhtemel hidrazonların sentezleri ve karakterizasyonları, M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-130 , SB DYD-131, SB DYD-149, 1999-2000.

Azo ve hidrazon grubu içeren pirazol ve pirazolin türevi bileşiklerin sıçanlarda    biyotransformasyonu, Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YY.025 / 140604, 17.06.2004.

Bazı Triazen grubu içeren bileşiklerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi SAĞ-BGS-270306-0037 .2006-11.09.2008.

Bazı heteroaromatik bileşikler ve bunlardan türeyen tiyoüre türevlerinin sentezi,  antitüberküler ve antiviral etkileri.Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SAĞ-BGS-290506-0073.

Üniversitelerin Sürdürülebilir Geleceğinin İnşası için PESTLE Analizi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SOS-B- 100615-0290.

Tosil Klorür’den Hareketle Antikanser Etki Göstermesi Olası Yeni Türevlerin Sentezi”. M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (SAG-K-120917-0495)- 12/09/2017-12/09/2019.

Antikanser Etki Göstermesi Olası Tosilat Yapısı Taşıyan Hidrazon Türevlerinin Sentezi ve Moleküler Etki Mekanizmalarının Apoptoz Yoluyla İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi (118S840) (Danışman).

Antikanser Etki Göstermesi Olası Tosilat Yapısı Taşıyan Hidrazon Türevlerinin Sentezi ve Moleküler Etki Mekanizmalarının Apoptoz Yoluyla İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi (118S840), Proje Katılımcılığı (Danışman)

2-(2-Fluorobifenil-4-il)propanhidrazit’den hareketle antikanser etki göstermesi olası yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi (Araştırmacı)