Bazı yeni 4-tiyazolidonların sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar , M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, SAĞLIK 1998/62, Proje Yöneticisi,14.10.1998-Ekim 1999.

2-(4-Fluorofenil)-3-{[4-(4-metoksibenzoilamino)benzoil]amino}-4-tiyazolidon’un metabolizma çalışmaları Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, HEA-086 /131200, Proje Yöneticisi, 2000-2002.

Diflunisal hidrazit-hidrazonların üzerinden türeyen 4-tiyazolidonların sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları, M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, HEA-DYD-052 / 051201 ve SAĞ-YY-010/020103, Proje Yöneticisi 2001.

2-Fenoksi-4-nitrometansülfonanilid’in in vivo metabolizması. TÜBİTAK Alt yapı destekleme projesi, SBAG-AYD-367 (101S243 kodlu proje), Proje Yöneticisi 2002-2003.

Diflunisal’den hareketle yeni hidrazit-hidrazonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması  M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, HEA-051 /050901. Proje Yöneticisi, 2001-2003.

Bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve yapı-aktivite çalışmaları. Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YY.010 / 020103, Proje Yöneticisi 07.01.2003-07.01.2004.

2-Fenoksi-4-nitrosülfonanilid üzerinden türeyen yeni kenetlenme ve siklizasyon ürünleri. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ-YYP-100105-0017, Proje Yöneticisi ,10.02.2005-10.02.2006.

2-Fenoksi-4-nitrosülfonanilid üzerinden türeyen yeni tiyoürelerin sentezi ve biyolojik etkileri Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YYP.130206 / 0002, Proje Yöneticisi ,20.03.2006-20.03.2007.

4-Aminobenzoik asit hidrazonlarından türeyen yeni tiyoürelerin sentezi ve biyolojik etkileri, SAĞ.YYP.290506 – 0097, Proje Yöneticisi, 29.05.2006-29.05.2007

2-(2-fluoro-4-bifenilil) propionik asitten türeyen heterosiklik bileşiklerin sentezi ve biyolojik etkileri” Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.BGS.120707 / 0141, Proje Yöneticisi,12.07.2007-12.07.2008

NS5B Polimeraz inhibitörü ve antikanser etki göstermesi muhtemel çeşitli heterosikilk bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, SBAG-HYD-339 (108S257 kodlu proje), Proje Yöneticisi 15.01.2009-15.01.2010

Sülfonamit ve hidrazit üzerinden türeyen heterosiklik bileşiklerin sentezi ve Biyolojik Etkileri M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.A.310510 / 0175, Proje Yöneticisi,

3105.2010-31.05,2012 Hepatit-C NS5B polimeraz  inhibitörü ve antikanser etki göstermesi olası yeni diflunisal türevlerinin sentezi TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, (112S013 kodlu proje), Proje Yöneticisi 15.04.2012-15.04.2013

Tolmetin üzerinden hidrazit-hidrazonların sentezi ve biyolojik etkileri M.Ü.Bilimsel AraştırmaProjeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-YLP-161111-0297-,Proje Yöneticisi, 16.11.201116.11.2013.

Tolmetin üzerinden tiyosemikarbazitlerin sentezi ve yapı aydınlatılması. M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-YLP-100914-0318,Proje Yöneticisi, 10.09.2014-10.09.2016.

Antikanser etki göstermesi olası etodolak üzerinden tiyoeter bileşiklerinin sentezi M.Ü.Bilimsel AraştırmaProjeleri Komisyonu Başkanlığı, SAG-C-DRP-04122013-0451-,Proje Yöneticisi, 04.12.2013-04.12.2015

Antikanser Etki Göstermesi Olasi Diflunisal Tiyosemikarbazit Ve 1,2,4-Triazol-3-Tiyon Bileşiklerinin Sentezi TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, (114S966 kodlu proje), Proje Yöneticisi 01.12.2014-01.12.2015

1.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK-1), SAG-L-250416-0167, 25.04.2016-25.10.2016.

Etodolak tiyoeter bileşiklerinin sentezi ve yapı aydınlatılması, SAG-P-100216-0043, 10.02.2016-10.02.2017

2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK-1), SAG-L-110618-0293, 11.06.2018-11.12.2018

TÜBİTAK 1003-215S009 numaralı “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi”

TÜSEP -4235 numaralı” Meme Kanseri Tedavisine Yönelik Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi”

Sübstitüe arildiazonyum tuzlarının etilasetoasetat’la kenetlenme ürünleri ve bunlardan oluşan 2-pirazolin -5-on türevlerinin sentezi ve spektral verileri TÜBİTAK Alt yapı destekleme projesi, TBAG-AY / 72, (Doktora Tezim) 15.07.1995-14.07.1999.

Bazı yeni 1,2,4-triazollerin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar.Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-17,  1996-1997.

N-(4-Klorobenzil)-N’-benzoil hidrazin’in in vitro mikrozomal metabolizması. Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-102, 1999-2000.

Bazı yeni antitüberküler etki göstermesi muhtemel hidrazonların sentezleri ve karakterizasyonları, M.Ü.Araştırma Fonu Projesi, SB DYD-130 , SB DYD-131, SB DYD-149, 1999-2000.

Azo ve hidrazon grubu içeren pirazol ve pirazolin türevi bileşiklerin sıçanlarda    biyotransformasyonu, Marmara Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, SAĞ.YY.025 / 140604, 17.06.2004.

Bazı Triazen grubu içeren bileşiklerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi SAĞ-BGS-270306-0037 .2006-11.09.2008.

Bazı heteroaromatik bileşikler ve bunlardan türeyen tiyoüre türevlerinin sentezi,  antitüberküler ve antiviral etkileri.Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SAĞ-BGS-290506-0073.

Üniversitelerin Sürdürülebilir Geleceğinin İnşası için PESTLE Analizi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SOS-B- 100615-0290.

Tosil Klorür’den Hareketle Antikanser Etki Göstermesi Olası Yeni Türevlerin Sentezi”. M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (SAG-K-120917-0495)- 12/09/2017-12/09/2019.

Antikanser Etki Göstermesi Olası Tosilat Yapısı Taşıyan Hidrazon Türevlerinin Sentezi ve Moleküler Etki Mekanizmalarının Apoptoz Yoluyla İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi (118S840), Proje Katılımcılığı (Danışman)