TR 2017 04996 T4 (EP 2 864 334 B1) Etodolaktan türevlenen tiyosemikarbazit ve triazollerin sentezi (Patent Sahibi:  Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Buluş Sahibi: Pelin SÜZGÜN)

TR 2017 11359 T4 (EP 2 864 333 B1) HCV NS5B Polimeraz inhibitörleri olarak etodolak türevleri (Patent Sahibi:  Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Buluş Sahibi: Pelin SÜZGÜN)

TR 2017 12712 B Desloratadin ve parasetamol kombinasyonu  (Patent Sahibi:  Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Buluş Sahibi: Kaan BAŞ). İncelemesiz patent

TR 2012 12497 B Sefaklor ve klavulanık asit içeren stabil farmasötik bileşimler (Patent Sahibi:  Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Buluş Sahibi: Duygu Şallı). İncelemesiz patent

TR2016/11217 Etodolak tiyoeter bileşikleri (Patent Sahibi: Marmara Üniversitesi, Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Buluş Sahibi: Işıl Çoruh)-İncelemeli patent

TR 2015/00480 QUORUM SENSING (ÇEVREYİ ALGILAMA SİSTEMİ) İNHİBİTOR AKTİVİTESİNE SAHİP BİLEŞİKLER (Patent Sahibi: Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Sevil Şenkardeş, Gülgün Tınaz, Seyhan Ulusoy, İnci Çoşkun)-İncelemeli patent

EP 2 864 334 B1: Thiosemicarbazides and Triazoles Derived From Etodolac and Syntheses” (Applicant:  Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL. Inventor: Pelin SÜZGÜN )

EP 2 864 333 B1: “Etodolac Derivatives as HCV NS5B Polymerase Inhibitors”(Applicant: Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL. Inventors: Pelin SÜZGÜN, Payal Arora, Amartya Basu, Neerja Kaushik-Basu)