1. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi-2009 (ISBN: 978-975-400-327-7)
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL (Başkan)
Prof.Dr.Göksel ŞENER
Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL
Prof.Dr.Seza A.BAŞTUĞ
Doç.Dr.Azize ŞENER

2. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi-2011 (ISBN: 978-975-400-342-0)
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL (Başkan)
Prof.Dr.Göksel ŞENER
Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL
Y.Doç .Dr.Derya ÖZSAVCI
Öğr.Grv.Dr.Esra TATAR

3. Öğrenme Hedeflerinin Bulunduğu M.Ü.Eczacılık Fakültesi Staj Defteri-2010

4. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi-2016 (ISBN: 978-975-400-401-4 )
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL (Başkan)
Prof.Dr.Bedia KAYMAKÇIOĞLU
Doç.Dr.Mesut SANCAR
Doç.Dr.Timuçin UĞURLU
Y.Doç.Dr.Pervin RAYAMAN
Arş.Gör. Sevcan GÜL AKGÜN
Arş.Gör. Fatih TOK
Turan TUNA

5. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Kitapçığı (2010-2015) (E-ISBN: 978-975-400-397-0) Editör: Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL

6. Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Organik Kimya (ISBN: 978-605-9528-17-7 ). Ş.Güniz Küçükgüzel, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2017.

7. Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri. Editör: Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız. İbrahim Edin, Refika Bakoğlu, Zehra Semra Can, Ş.Güniz Küçükgüzel, Sibel Özel, Devrim Dumludağ, Ebru Bulut. “PESTLE Analizi Bölümü”, 101-120, 2016. Beta Basım A.Ş. (ISBN: 978-605-333-802-4)

8.Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması. Editör: Ş.Güniz Küçükgüzel ISBN: 978-975-400-428-1     Marmara Üniversitesi Yayın Numarası: 864.

9.Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019) Editör: Ş.Güniz Küçükgüzel ISBN no: 978-975-400-435-9
Marmara Üniversitesi Yayın Numarası: 873

 

    Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı:

    Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri. 2019 (ISBN: 978-605-7578-13-6). Yazarlar : Thomas L. Lemke , S. William Zito, Victoria F. Roche. Editörler: Öztekin ALGÜL, Kayhan BOLELLİ. (Çeviri kitapta bölüm editörlüğü)