• Organik Kimya (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
 • Organik Kimya (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004-2017)
 • İlaçta Etken Madde Tasarımı (Alan Dersi)
 • Farmasötik Kimya 1
 • Farmasötik Kimya 2
 • Farmasötik Kimya 3

 

 • Organik Reaksiyonlar
 • Ön İlaç Tasarımı
 • İlaçta Etken Madde Bilgisi (II.Eğitim)
 • NMR Spektroskopisi  Teknikleri (II.Eğitim)

 

 • İlaçta Makromoleküler Hedefler
 • NMR Teknikleri ve Uygulamaları
 • İleri Organik Kimya
 • İlaçta Etken Madde Bilgisi
 • İlaçta Etken Madde Tasarımı
 • Organik Reaksiyonların Mekanizması