YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

ADİL MAZİ

Diflunisal’den hareketle yeni hidrazit-hidrazonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması,

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.

 

AYLA KOCATEPE

Diflunisal üzerinden türeyen 4-tiyazolidonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması.

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.

 

SEVİL AYDIN

Mikrodalga Yöntemi ile Flurbiprofen’den hareketle yeni hidrazit-hidrazonların sentezi ve Biyolojik Etkileri, 2010

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıM.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010

 

İNCİ ÇOŞKUN

Selekoksib’den hareketle sülfoniltiyoüre ve türevlerinin sentezi,2011

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

 

DERYA KOÇ

Tolmetin üzerinden yeni hidrazit-hidrazonların sentezi ve Biyolojik Etkileri,

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013

 

YAKUP DADAŞ

Tolmetin üzerinden yeni tiyosemikarbazitlerin sentezi ve yapı aydınlatılması,

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

Koç HC.

“Etodolak Üzerinden Hidrazit-Hidrazonların Sentezi ve Biyolojik Etkileri” M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021.

DOKTORA TEZLERİ

PELİN ÇIKLA

Etodolak üzerinden heterosiklik bileşiklerin sentezi , Hepatit-C NS5B Polimeraz inhibitörü ve Antikanser etkilerinin araştırılması,2011

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

ÖZGÜR YILMAZ

Antikanser Etki göstermesi olası sülfoniltiyoüre ve 4-tiyazolidonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması ,2011

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

SEVİL AYDIN

DİFLUNİSAL’DEN HAREKETLE HEPATİT-C NS5B POLİMERAZ İNHİBİTÖRÜ VE ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI YENİ TÜREVLERİN SENTEZİ, 2014

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

IŞIL ÇORUH

ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI  ETODOLAK ÜZERİNDEN TİYOETER BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, 2016

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

GÖKNİL PELİN ÇOŞKUN

ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI DİFLUNİSAL TİYOSEMİKARBAZİT VE 1,2,4-TRİAZOL-3-TİYON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, 2016

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

MUHAMMED İHSAN HAN

ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI NAPROKSEN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

KAAN BİRGÜL

PROSTAT KANSERİ İÇİN NAPROKSEN TÜREVİ YENİ SENTETİK AJANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, 2021

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJE DANIŞMANLIĞI

ESRA KÖSE

Nitrik Oksit salıveren Nitrik Oksit-Nonstreoidal Antienflamatuvar ilaçların sentezi ve biyolojik etkileri,

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2007..

 

YÖNTEM YÖNETMEN

Hepatit-C ve Hepatit-C Virüs NS5B Polimeraz İnhibitörleri” ,

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

 

AYŞE BOZKURT

Antidepresan etkili Sitalopram ve Essitalopram üzerinde çalışmalar,

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

 

GÜL UYGUN

Antidiabetik tedavide yeni yaklaşım : Stevia rebaudiana glikozitleri,

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

 

DİYAR SELEN BAKIR

Antikanser etki gösteren sülfonamit türevleri ,

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ProgramıM.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009

 

MERT KAVAK

Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçların Ön-İlaç Tasarımları

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2010

 

FADİME SÜMER

COX-2’nin Kanserli dokudaki önemi ve COX-2 İnhibitörleri

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010

 

ELİF ZEYDAN

Antiviral Etki Gösteren Sülfonamit türevleri

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010

 

DERYA İLDEŞ

ANTİKANSER TEDAVİDE 1,2,4-TRİAZOLLER

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2011

 

ERSİN DEMİRHAN

KANSER VE TÜREVLERİ, TEDAVİDE NSAİİ KULLANIMI

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2011

 

ERHAN BOZYİĞİT

ANTİKANSER TEDAVİDE YENİ MODEL BİLEŞİKLER : 4-TİYAZOLİDONLAR

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012             

 

CANER LODOS

Yeni Analiz Metodu Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi (UPLC)

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2011           .

 

 NAZAN KUMLALI

COQ10 MÜKEMMEL BİR ENZİM VE ETKİLEŞİMLERİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.            

 

KAAN BAŞ

DESLORATADİN VE PARASETAMOL (DESPARAS) ETKEN MADDE KOMBİNASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2012              

 

OSMAN KARAGÖZ

Nörolojik Hastalıklarda Statinler

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2012              

 

KADİR ÇAKMAK

KANSERDE YENİ TERAPÖTİK POTANSİYELİ: HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ AKTİVASYON İNHİBİTÖRLERİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

 

AYTÜL KÖSE

GLİKLAZİD (BETANORM MR 60 MG) ETKEN MADDESİNİN ANALİTİK YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2012

 

DUYGU ŞALLI

Sefaklor Klavulanik asit süspansiyon formülasyonuun ve miktar tayini metodunun geliştirilmesi, analitik yöntem validasyon çalışmaları

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2012

 

ÇİĞDEM TAZEGÜL

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA ROLÜ OLAN KASPAZ 6 VE İNHİBİTÖRLERİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2013

 

ZEYNET ES

SALMETEROL-FLUTİKAZON PROPİYONAT İÇEREN AEROSOLLERDE DOZ İÇERİK TEKDÜZELİĞİ ANALİZ YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2013

               

ŞEBNEM GÜRSOY

ANTİTÜBERKÜLER  ETKEN MADDE OLUŞTURULMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

 

CANAN TUTKUN

KÜRESEL BİR TEHLİKE OLAN TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

 

ÖZGE YAVUZ

ALZHEİMER TEDAVİSİNDE ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

 

BETÜL AYDIN

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

CÜNEYT BOZKURT

18F -FDG ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

ERHAN ÇAMLIDAĞ

18F-NaF ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

ECE ERKAVASOĞLU

ANTİKANSER ETKİLİ PİRAZOLLER

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

ÇAĞDAŞ ERCAN

YENİ MMP İNHİBİTÖRLERİ OLARAK SÜLFONAMİTLER

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

 

MERVE ÖZDOĞAN

VİTAMİN D VE RESEPTÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ KANSER TÜRLERİ ÜZERİNE DİREKT ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

BETÜL AYDIN

HEPATOSELLÜLER KARSİNOMDA ANJİOGENEZ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2016

 

CANSU YORGUN

ATİPİK ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR SINIFINDAN KETİAPİN ETKEN MADDESİNİN YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİ VE İLGİLİ YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016

 

MURAT AKAR

BAL VE BAL BİLEŞİKLERİNİN ANTİKANSER ETKİSİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

MERVE ÖZDOĞAN

VİTAMİN D VE RESEPTÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ KANSER TÜRLERİ ÜZERİNE DİREKT ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

CEREN TAKAN

ÖN İLAÇ VE ÖN İLAÇ TASARIMI

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2016

 

BURAK BAYER

Flurbiprofen türevi bileşiklerin sentezi ve Prostat kanseri üzerinde Antikanser etkilerinin araştırılması

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

 

DUYGU TİMURLENK

TACROLİMUS’UN LC-MS/MS İLE MİKTAR TAYİNİ VE YÖNTEM VALİDASYONU

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.