Ş.Güniz Küçükgüzel, Duygu Şallı Sefaklor Ve Klavulanik Asit İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİM (CLACEF)” 3.KİMYA AR-GE PROJE PAZARI, İSTANBUL, 2013.
Ş.Güniz Küçükgüzel, Kaan BAŞ “Desloratadin Ve Parasetamol İçeren Farmasötik Bileşim (Desparas)” 3.KİMYA AR-GE PROJE PAZARI, İSTANBUL, 2013.
Ş.Güniz Küçükgüzel, Kaan BAŞ “Desloratadin Ve Parasetamol İçeren Farmasötik Bileşim (Desparas)” MARMARA ÜNİVERSİTESİ, II. İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ, 22-23 Ekim 2014.
Ş.Güniz Küçükgüzel, Duygu Şallı “Sefaklor Ve Klavulanik Asit İçeren Farmasötik Bileşim (CLACEF  125/57 mg Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz)MARMARA ÜNİVERSİTESİ, III. İNOVASYON VE PROJE PAZARI GÜNLERİ, 17 Kasım  2016
Ş.Güniz Küçükgüzel, Kaan BAŞ Desloratadin Ve Parasetamol İçeren Farmasötik Bileşim (Desparas)” MARMARA ÜNİVERSİTESİ, III. İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ, 17 Kasım 2016.
SEFAKLOR VE KLAVULANIK ASIT İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİM (CLACEF) Başvuru Sahibi: Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ Proje Ortakları: Duygu Şallı, ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI ve KONGRESİ 2018 ,Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 14-15 Kasım 2018
DESLORATADİN VE PARASETAMOL İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİM (DESPARAS) Başvuru Sahibi: Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ Proje Ortakları: Kaan BAŞ, ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI ve KONGRESİ 2018, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 14-15 Kasım 2018
Etodolak Tiyoeterler Başvuru Sahibi: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ Proje Ortakları: Işıl Çoruh, ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI ve KONGRESİ 2019, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 27-28 Kasım 2019
Etodolaktan Türevlenen Tiyosemikarbazit ve Triazoller, Başvuru Sahibi: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ Proje Ortakları: Pelin Süzgün, ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI ve KONGRESİ 2019, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 27-28 Kasım 2019
HCV NS5B Polimeraz İnhibitörleri Olarak Etodolak Türevleri, Başvuru Sahibi: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ Proje Ortakları: Pelin Süzgün, ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI ve KONGRESİ 2019, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 27-28 Kasım 2019