Slide Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel

Prof.Dr. Sevim Rollas danışmanlığında yürütülen “p-Aminobenzoik asit hidrazidinden türeyen bazı hidrazonlar üzerinde çalışmalar” konulu yüksek lisansını 1992 yılında ve “Sübstitüe arildiazonyum tuzlarının etil asetoasetat’la kenetlenme ürünleri ve bunlardan oluşan 2-pirazolin-5-on türevlerinin sentezi ve spektral verileri” konulu doktora tezini 1997 yılında tamamlamıştır. 2003 Yılında doçent, 2009 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.

Doktora tezi 1998 yılında Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülüne layık görülmüş, aynı yıl eğitim-öğretime verdiği hizmetleri ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kendisine Üstün Başarı Ödülü verilmiştir. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2017 yılı Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

Doktorclub, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birlikteliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doktorclub Awards ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri 2020” töreninde “Prostat Kanseri Tedavisi için Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” konulu TÜBİTAK projesi ile Yılın Sağlık Profesyoneli-Yılın Yenilikçi Eczacısı ödülüne layık görülmüştür.

 

 

 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde ABD’li ve Hollanda’lı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından, çeşitli bilimsel kriterlerin dikkate alınarak hesaplanması ile oluşturulan ve 2020’de yayınlanan ScienceDirect PLOS Biology’de “Dünyanın En Etkili Bilim insanları” listesinde Yıllık etki alanında tanımlanmış, 857 Türk Bilim insanının içinde yer almıştır. Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütlerin kullanıldığı , 2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildiği 19 Ekim 2021 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi içinde 1150 Türk bilim İnsanı içinde yer almıştır.

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde alanında yayımlanan Science citation indeksde yer alan dergilerde makale ve derlemeleri bulunmaktadır. Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan uluslararası ve ulusal adet bildirisi mevcuttur. Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde hakemlikleri ve dergi yayın kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası patentleri bulunmaktadır. TÜBİTAK ve BAP birimi tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücü olarak yer almıştır.  Google Scholar veri tabanına göre yayınlarına 509atıfı olup, h indeksi 23’dir. 

Makromoleküler hedef olan Hepatit-C NS5B polimeraz, COX-2 enzim inhibitörü olası antikanser model bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması konuları araştırma konuları içinde yer almıştır. 

 

2008 Yılında ,”4-Thiazolidinones: A Novel Class as Hepatitis-C Virus NS5B Polymerase Inhibitors”, başlıklı yayını ile  1,3-tiyazolidin-4-on yapısında bileşiklerin Hepatit-C NS5B polimeraz inhibitörü olduğu bilgisini dünya literatüründe ilk tanımlayan kişi olmuştur.

ARGE proje pazarlarına katılmış olan olan Küçükgüzel’inulusal ve uluslararası patentleri bulunmaktadır. 

TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında ilk defa açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi kabul edilmiştir. 2019 Yılı 1.dönem YENİLİKÇİ İLAÇ STRATEJİK ARGE kapsamında başvurduğu “Meme Kanseri Tedavisine yönelik Yeni Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi kabul edilmiştir. 

 

Danışmanlığında yürütülen 6 adet doktora tezi, 6 adet yüksek lisans tezi, 34 adet tezsiz yüksek lisans bitirme projesi tamamlanmış olup, 2 adet doktora tezi ve 1 adet yüksek lisans tezi devam etmektedir. Bitirdiği Doktora öğrencileri çeşitli Üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde ve İlaç endüstrisinde öğretim elemanı ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Organik Kimya isimli kitap yazarlığı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

M.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğinin Kurucu üyesi olan Prof.Dr. Küçükgüzel, bu dernekte yönetim ve denetleme kurulu başkanı ve üyesi olarak da hizmet vermiş, yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı ve Aktif Eğitim Merkezinin kurulmasını ve Fakültemizde Önlük giydirme Töreninin başlamasını sağlamıştır. 

 Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu başkanlığı, Eğitim-Öğretim Rehberi Komisyon başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Staj Komisyonu Başkanlığında ve Dekanlık görevi sırasında, Fakültemiz Uygulama Eczanesinin yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. Eczacılık Fakültesi Pembe Salonunun kongre, seminer, sempozyumlarda kullanılmak üzere, Prof. Mustafa Nevzat Konferans Salonu adı ile yapılandırılmasında görev almıştır. 2009, 2011 ve 2016 Yıllarında Eğitim-Öğretim Rehberini komisyon ile hazırlamıştır. 1.,2.,3.,4. International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutıcal Scıences düzenleme komisyonlarında yer almıştır. Fakültesinde 2016 yılında ilk defa Ulusal Marmara Eczacılık Kongresinin düzenlenmesini, Uluslararası 3.İVEK kongre başkanlığını ve düzenlemesini sağlamıştır.2015-2019 yıllarında Altın Havan Ödül jürisinde yer almıştır. Fakültesinde Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalını kurmuş,  Kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yapmıştır. 

25.11.2008-1 Şubat 2012 yılları arası Dekan Yardımcılığı görevi yapmıştır. 2014-2019 Yılları arasında M.Ü.Haydarpaşa Yerleşkesi sorumluluğu görevini yapmıştır. Prof.DrŞ.Güniz Küçükgüzel, M.Ü.Strateji-Geliştirme ve BAPKO komisyonu üyeliği, M.Ü.Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) ve M.Ü. İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır.  

M.Ü.Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM), Kurulu üyeliği bulunmaktadır. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine 02.07.2015 tarihinde vekaleten, 15.07.2015 asaleten atanan Küçükgüzel, 19.07.2016 tarihine kadar Dekanlık görevi yapmıştır.  27.07.2016 Tarihinden beri M.Ü.Eczacılık Fakültesi Vekil Dekanı olduğu göreve 31.07.2017 günü asaleten atanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.08.2020 tarihli ve 73112577-201.02..02-E.48510 sayılı yazısına istinaden 31/07/2020 tarihinden itibaren Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel Vekil Dekan olarak atanmış, görevi 29.09.2020 tarihinde devretmiştir. M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ ndeki Fakültemizin yapılandırılmasını ve 13 – 14 Eylül 2019 tarihlerinde teknolojik yeni binasına taşınmasını sağlamıştır. M.Ü.Senato ve M.Ü.Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, MİTTO Birim Koordinatörü görevi de yapmıştır.  

 

Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Staj Komisyonu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018-2021 Yılları arasında M.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim kurulu Başkanı olarak görevini yapmaktadır. Marmara İlaç Formulasyon ve Geliştirme Birimi (MİFGEB) kurmuş ve Yönetim kurulu başkanlığı görevini 2020-Ekim dönemine kadar yapmıştır. 16 Mart 2021 Tarihinde Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Öğretim üyesi görevinden emekli olmuştur. 19 Nisan 2021 tarihinde Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Eczane Hizmetleri Programı öğretim üyesi ve Eczacılık Fakültesi kurucu Dekanı olarak görev almıştır. Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak görev almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği, ECZAKDER üyesi , Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Vekil Dekanı olan Küçükgüzel, akademisyen Prof.Dr.İlkay Küçükgüzel ile evli olup, iki kız çocuk annesidir.